ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด No Further a Mystery

วิริยะประกันภัยประกันสุขภาพเหมาจ่าย วี เบ็ทเทอร์ แคร์

เพิ่งทำไปวันก่อนครับ ตอนนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้ว

เลือกแผนประกันที่คุ้มครองโรคร้าย ให้วงเงินคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอ

หากผู้ทำประกันซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยทำเพิ่มในแผนประกันชีวิตหลัก จะได้รับแค่ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเลย จึงอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ กรณีที่จะต้องการทำแผลหรือล้างแผลอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์, รถยนต์, อุปกรณ์เสริมรถยนต์

ตัวอย่างเบี้ยประกันโดยประมาณ (ไม่รวมประกันชีวิต) : 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกันโรคร้ายแรง

การประกันชีวิต : ต้องทำประกันชีวิตเป็นแผนหลักก่อน 

โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตอื่น ๆ, แท็บเล็ต

พร้อมให้บริการคุณด้วยความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันเลือกความคุ้มครองเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการตอบคำถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพเพิ่มเติม อีกทั้งการปรับแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้นจะไม่สามารถขอปรับวงเงินความคุ้มครองในแต่ละหมวดได้ เพราะแต่ละแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้กำหนดตายตัวมาแล้วว่าความคุ้มครองในหมวดนั้น ๆ ควรจะมีวงเงินเท่าไหร่ตามค่าสถิติประกันภัยที่ผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณมา

การทำประกันสำหรับผู้สูงอายุมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะวัยสูงอายุมักมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งอาจต้องทำการรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติม ดังนั้นการทำประกันจะสามารถช่วยในด้านต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด ค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง หรือประกันสุขภาพที่สามารถครอบคลุมการตรวจสุขภาพประจำปีและยาที่จำเป็นได้ด้วย

โรงพยาบาลนอกคู่สัญญา ลูกค้าต้องสำรองจ่ายเองก่อน

ผู้ซื้อประกันต้องไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อ หรืออยู่ในระหว่างถูกกักตัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar